ĐỘI BÓNG AE VQ

Thông tin đội bóng

Địa điểm thi đấu: tp. Hà Nội

  • HLV/Trưởng đoàn: Trần Phi Long
  • Cầu thủ thứ 1: Trần Trung Tấn
  • Cầu thủ thứ 2: Trần Phi Long
  • Cầu thủ thứ 3: Nguyễn Hoài Nam
  • Cầu thủ thứ 4: Nguyễn Quốc Đạt
  • Cầu thủ thứ 5: Nguyễn Doãn Đạt