ĐỘI BÓNG BÌNH ĐÀ FC

Thông tin đội bóng

Địa điểm thi đấu: Hà Nội

  • HLV/Trưởng đoàn: Nguyễn Tiến Đạt
  • Cầu thủ thứ 1: Nguyễn Hữu Nam
  • Cầu thủ thứ 2: Lưu Huy Du
  • Cầu thủ thứ 3: Nguyễn Tiến Đạt
  • Cầu thủ thứ 4: Tống Thành Hoa Đà
  • Cầu thủ thứ 5: Nguyễn Minh Sơn