ĐỘI BÓNG CỨNG FC

Thông tin đội bóng

Địa điểm thi đấu: tp. Hà Nội

  • HLV/Trưởng đoàn: Lê Đức Hiếu
  • Cầu thủ thứ 1: Đậu Quang Tiến
  • Cầu thủ thứ 2: Đinh Anh Tuấn
  • Cầu thủ thứ 3: Nguyễn Thế Nhạ
  • Cầu thủ thứ 4: Nguyễn Công Minh
  • Cầu thủ thứ 5: Nguyễn Duy Bình
  • Cầu thủ thứ 6: Lê Đức Hiếu
  • Cầu thủ thứ 7: Nguyễn Văn Lâm