ĐỘI BÓNG ĐẠI HỌC GTVT TP.HCM

Thông tin đội bóng

Địa điểm thi đấu: tp. Hồ Chí Minh

  • HLV/Trưởng đoàn: Đặng Hồng Kỳ
  • Cầu thủ thứ 1: Nguyễn Trần Chung
  • Cầu thủ thứ 2: Huỳnh Tấn Phong
  • Cầu thủ thứ 3: Nguyễn Duy Tài
  • Cầu thủ thứ 4: Trần Thanh Nguyên
  • Cầu thủ thứ 5: Nguyễn Văn Hào
  • Cầu thủ thứ 6: Trần Nguyễn Quang Huy
  • Cầu thủ thứ 7: Trần Anh Tuấn