ĐỘI BÓNG FC ... ?

Thông tin đội bóng

Địa điểm thi đấu: tp. Hà Nội

  • HLV/Trưởng đoàn: Nguyễn Duy Long
  • Cầu thủ thứ 1: Nguyễn Duy Long
  • Cầu thủ thứ 2: Nguyễn Hoàng Huy
  • Cầu thủ thứ 3: Đào Quang Trường
  • Cầu thủ thứ 4: Đặng Vũ Hải Anh
  • Cầu thủ thứ 5: Chu Ngọc Sơn