ĐỘI BÓNG FC 2 CỘNG

Thông tin đội bóng

Địa điểm thi đấu: tp. Hà Nội

  • HLV/Trưởng đoàn: Vũ Đình Hiển
  • Cầu thủ thứ 1: Lưu Huy Hoàng
  • Cầu thủ thứ 2: Nguyễn Tiến Thành
  • Cầu thủ thứ 3: Phan Văn Việt
  • Cầu thủ thứ 4: Nguyễn Văn Nam
  • Cầu thủ thứ 5: Bùi Ngọc Hải
  • Cầu thủ thứ 6: Nguyễn Bá Tân
  • Cầu thủ thứ 7: Vũ Đình Hiển