ĐỘI BÓNG FC BROTHERHOOD

Thông tin đội bóng

Địa điểm thi đấu: tp. Hà Nội

  • HLV/Trưởng đoàn: Nguyễn Văn Quân
  • Cầu thủ thứ 1: Nguyễn Văn Quân
  • Cầu thủ thứ 2: Nguyễn Anh Linh
  • Cầu thủ thứ 3: Phạm Quang Đảo
  • Cầu thủ thứ 4: Nguyễn Quang Huy
  • Cầu thủ thứ 5: Hoàng Tuấn Anh
  • Cầu thủ thứ 6: Vũ Hữu Thành
  • Cầu thủ thứ 7: Vũ Mạnh Dũng