ĐỘI BÓNG FC CHÁY

Thông tin đội bóng

Địa điểm thi đấu: tp. Hà Nội

  • HLV/Trưởng đoàn: Đặng Văn Thiên
  • Cầu thủ thứ 1: Đặng Văn Thiên
  • Cầu thủ thứ 2: Vũ Quang Linh
  • Cầu thủ thứ 3: Nguyễn Minh Hiếu
  • Cầu thủ thứ 4: Trần Văn Lợi
  • Cầu thủ thứ 5: Lê Thanh Tuấn
  • Cầu thủ thứ 6: Bùi Đức Thành
  • Cầu thủ thứ 7: Nguyễn Văn Toàn