placeholder

ĐỘI BÓNG FC CHỦ TIỆM CHUỐI

placeholder

Thông tin đội bóng

Địa điểm thi đấu: Hồ Chí Minh

  • HLV/Trưởng đoàn: Nguyễn Chí Bảo
  • Cầu thủ thứ 1: Văn Công Thiện
  • Cầu thủ thứ 2: Trương Đức Hiệu
  • Cầu thủ thứ 3: Nguyễn Phú Huy
  • Cầu thủ thứ 4: Trần Khắc Sinh
  • Cầu thủ thứ 5: Chu Khắc Huy
  • Cầu thủ thứ 6: Nguyễn Chí Bảo