FC Phan Kiệt

ĐỘI BÓNG FC PHAN KIỆT

Thông tin đội bóng

Địa điểm thi đấu: tp. Hà Nội

  • HLV/Trưởng đoàn: Nguyễn Văn Thành
  • Cầu thủ thứ 1: Nguyễn Văn Thành
  • Cầu thủ thứ 2: Lương Hoàng Lâm
  • Cầu thủ thứ 3: Phan Hà Thành
  • Cầu thủ thứ 4: Phạm Lê Trung Hiếu
  • Cầu thủ thứ 5: Vũ Hoàng Đông
  • Cầu thủ thứ 6: Phạm Tuấn Linh
  • Cầu thủ thứ 7: Đặng Quốc Duy