ĐỘI BÓNG FC PHỐ NÚI

Thông tin đội bóng

Địa điểm thi đấu: Hà Nội

  • HLV/Trưởng đoàn: Tòng Văn Thực
  • Cầu thủ thứ 1: Tòng Văn Thực
  • Cầu thủ thứ 2: Hà Biên Thùy
  • Cầu thủ thứ 3: Phan Trung Hiếu
  • Cầu thủ thứ 4: Nguyễn Tuấn Hùng
  • Cầu thủ thứ 5: Lê Hòa Bình