ĐỘI BÓNG FC PTIT

Thông tin đội bóng

Địa điểm thi đấu: tp. Hà Nội

  • HLV/Trưởng đoàn: Nguyễn Phú Đức
  • Cầu thủ thứ 1: Nguyễn Phú Đức
  • Cầu thủ thứ 2: Nguyễn Minh Hiếu
  • Cầu thủ thứ 3: Lê Tiến Dũng
  • Cầu thủ thứ 4: Lê Ngọc khôi
  • Cầu thủ thứ 5: Nguyễn Văn Khoa
  • Cầu thủ thứ 6: Lê Anh Tới
  • Cầu thủ thứ 7: Nguyễn Văn Trường