ĐỘI BÓNG FC SONELONE

Thông tin đội bóng

Địa điểm thi đấu: tp. Hà Nội

  • HLV/Trưởng đoàn: Nguyễn Phú Đức
  • Cầu thủ thứ 1: Nguyễn Phú Đức
  • Cầu thủ thứ 2: Nguyễn Minh Hiếu
  • Cầu thủ thứ 3: Lê Ngọc Khôi
  • Cầu thủ thứ 4: Nguyễn Văn Khoa
  • Cầu thủ thứ 5: Lê Tiến Dũng
  • Cầu thủ thứ 6: Nguyễn Văn Trường
  • Cầu thủ thứ 7: Lê Anh Tới