ĐỘI BÓNG FC THÁI BÌNH

Thông tin đội bóng

Địa điểm thi đấu: TP. Hồ Chí Minh

  • HLV/Trưởng đoàn: Phạm Văn Quang
  • Cầu thủ thứ 1: Phạm Văn Tuấn
  • Cầu thủ thứ 2: Phạm Văn Quốc
  • Cầu thủ thứ 3: Phạm Văn Chước
  • Cầu thủ thứ 4: Vũ Văn Phúc
  • Cầu thủ thứ 5: Nguyễn Văn Nghĩa
  • Cầu thủ thứ 6: Nguyễn Tuấn Anh
  • Cầu thủ thứ 7: Nguyễn Văn Khương