placeholder

ĐỘI BÓNG FC .THANH MINH

placeholder

Thông tin đội bóng

Địa điểm thi đấu: tp. Hà Nội

  • HLV/Trưởng đoàn: Nguyễn Văn Thái
  • Cầu thủ thứ 1: Nguyễn Văn Thái
  • Cầu thủ thứ 2: Đặng Văn Ngọc
  • Cầu thủ thứ 3: Nguyễn Quan Huy
  • Cầu thủ thứ 4: Nguyễn Thành Đạt
  • Cầu thủ thứ 5: Nguyễn Vũ Trường