placeholder

ĐỘI BÓNG FC THIÊN TÀI

placeholder

Thông tin đội bóng

Địa điểm thi đấu: tp. Hồ Chí Minh

  • HLV/Trưởng đoàn: Châu Phước Tài
  • Cầu thủ thứ 1: Ngô Nguyễn Hữu Lộc
  • Cầu thủ thứ 2: Châu Phước Tài
  • Cầu thủ thứ 3: Nguyễn Chính Thiên
  • Cầu thủ thứ 4: Pơ Yum Ya Thắng
  • Cầu thủ thứ 5: Nguyễn Vũ Tịnh