ĐỘI BÓNG FC TRÒ HỀ

Thông tin đội bóng

Địa điểm thi đấu: tp. Hà Nội

  • HLV/Trưởng đoàn: Nguyễn Sỹ Hùng
  • Cầu thủ thứ 1: Tào Quang Hưng
  • Cầu thủ thứ 2: Nguyễn Doãn Tuấn
  • Cầu thủ thứ 3: Đỗ Sơn Khoa
  • Cầu thủ thứ 4: Nguyễn Sỹ Hùng
  • Cầu thủ thứ 5: Nguyễn Duy Mạnh
  • Cầu thủ thứ 6: Kiều Văn Nam
  • Cầu thủ thứ 7: Đinh Hữu Nguyên