placeholder

ĐỘI BÓNG FC TÙY CƠ ỨNG BIẾN

placeholder

Thông tin đội bóng

Địa điểm thi đấu: tp. Hà Nội

  • HLV/Trưởng đoàn: Nguyễn Xuân Nam
  • Cầu thủ thứ 1: Nguyễn Xuân Nam
  • Cầu thủ thứ 2: Đào Đức Duy
  • Cầu thủ thứ 3: Lê Minh Quân
  • Cầu thủ thứ 4: Vũ Đức Minh
  • Cầu thủ thứ 5: Vũ Minh
  • Cầu thủ thứ 6: Nguyễn Tiến Thành