placeholder

ĐỘI BÓNG FC XUNG KÍCH

placeholder

Thông tin đội bóng

Địa điểm thi đấu: tp. Hà Nội

  • HLV/Trưởng đoàn: Ninh Đức Hoàng
  • Cầu thủ thứ 1: Nguyễn Quốc Đạt
  • Cầu thủ thứ 2: Phan Văn Đốc
  • Cầu thủ thứ 3: Hà Hữu Duy
  • Cầu thủ thứ 4: Nguyễn Vũ Thành Nam
  • Cầu thủ thứ 5: Cà Anh Hoàng
  • Cầu thủ thứ 6: Nhữ Đình Sáng
  • Cầu thủ thứ 7: Ninh Đức Hoàng