ĐỘI BÓNG GIANT FC

Thông tin đội bóng

Địa điểm thi đấu: Hồ Chí Minh

  • HLV/Trưởng đoàn: Nguyễn Văn Tài
  • Cầu thủ thứ 1: Nguyễn Văn Tài
  • Cầu thủ thứ 2: Nguyễn Văn Toàn
  • Cầu thủ thứ 3: Phan Văn Vũ
  • Cầu thủ thứ 4: Lê Hoàng Nhật Tiến
  • Cầu thủ thứ 5: Lê Hoàng Nhật Tân
  • Cầu thủ thứ 6: Trần Quốc Duy