ĐỘI BÓNG LÊ THỊNH FC

Thông tin đội bóng

Địa điểm thi đấu: Hồ Chí Minh

  • HLV/Trưởng đoàn: Lê Hoàng Vũ
  • Cầu thủ thứ 1: Trần Minh Hoàng
  • Cầu thủ thứ 2: Châu Minh Tiến
  • Cầu thủ thứ 3: Hồ Công Hậu
  • Cầu thủ thứ 4: Nguyễn Lại Quỳnh Hương
  • Cầu thủ thứ 5: Nguyễn Minh Phát
  • Cầu thủ thứ 6: Lê Công Thắng
  • Cầu thủ thứ 7: Phạm Xuân Hào