ĐỘI BÓNG OFFICIAL FC

Thông tin đội bóng

Địa điểm thi đấu: tp. Hà Nội

  • HLV/Trưởng đoàn: Hoàng Trung Đức
  • Cầu thủ thứ 1: Nguyễn Việt Long
  • Cầu thủ thứ 2: Hoàng Trung Đức
  • Cầu thủ thứ 3: Trần Quốc Khánh
  • Cầu thủ thứ 4: Phùng Đức Anh
  • Cầu thủ thứ 5: Nguyễn Tiến Vũ
  • Cầu thủ thứ 6: Đào Quang Anh
  • Cầu thủ thứ 7: Nguyễn Tuấn Cường