ĐỘI BÓNG PDL FC

Thông tin đội bóng

Địa điểm thi đấu: tp. Hà Nội

  • HLV/Trưởng đoàn: Dương Ngọc Khánh
  • Cầu thủ thứ 1: Dương Ngọc Khánh
  • Cầu thủ thứ 2: An Quốc Việt
  • Cầu thủ thứ 3: Nguyễn Duy Long
  • Cầu thủ thứ 4: Nguyễn Văn Tài
  • Cầu thủ thứ 5: Vũ Tiến Đạt
  • Cầu thủ thứ 6: Trần Trọng Cường
  • Cầu thủ thứ 7: Vũ Quốc Bình