ĐỘI BÓNG QUỐC OAI FC

Thông tin đội bóng

Địa điểm thi đấu: Hà Nội

  • HLV/Trưởng đoàn: Nguyễn Trọng Huy
  • Cầu thủ thứ 1: Nguyễn Trọng Kiên
  • Cầu thủ thứ 2: Vương Văn Thái
  • Cầu thủ thứ 3: Vương Trung Hiếu
  • Cầu thủ thứ 4: Chu Tuấn Anh
  • Cầu thủ thứ 5: Nguyễn Trọng Huy
  • Cầu thủ thứ 6: Nguyễn Trọng Huy
  • Cầu thủ thứ 7: Nguyễn Trọng Kiên