ĐỘI BÓNG RONEYJR HCA

Thông tin đội bóng

Địa điểm thi đấu: tp. Hồ Chí Minh

  • HLV/Trưởng đoàn: Đinh Văn Hùng
  • Cầu thủ thứ 1: Đinh Văn Hùng
  • Cầu thủ thứ 2: Phạm Quang Huy
  • Cầu thủ thứ 3: Nguyễn Trung Hiếu
  • Cầu thủ thứ 4: Trần Lê Quang Trường
  • Cầu thủ thứ 5: Nguyễn Trường Hận
  • Cầu thủ thứ 6: Mai Hoàng Anh Tú
  • Cầu thủ thứ 7: Lý Trung Hậu