ĐỘI BÓNG SG.BROTHERS

Thông tin đội bóng

Địa điểm thi đấu: tp. Hồ Chí Minh

  • HLV/Trưởng đoàn: Nguyễn Hữu Trung
  • Cầu thủ thứ 1: Đoàn Hà Tiến
  • Cầu thủ thứ 2: Nguyễn Ngọc Thành
  • Cầu thủ thứ 3: Đặng Trọng Nghĩa
  • Cầu thủ thứ 4: Trần Văn Giàu
  • Cầu thủ thứ 5: Vương Hà Đại Long
  • Cầu thủ thứ 6: Nguyễn Hữu Trung