ĐỘI BÓNG SÓC SƠN 98

Thông tin đội bóng

Địa điểm thi đấu: tp. Hà Nội

  • HLV/Trưởng đoàn: Vương Xuân Sơn
  • Cầu thủ thứ 1: Vương Xuân Sơn
  • Cầu thủ thứ 2: Nguyễn Minh Đức
  • Cầu thủ thứ 3: Đàm Ích Nguyên
  • Cầu thủ thứ 4: Trần Văn Dinh
  • Cầu thủ thứ 5: Nguyễn Văn Hiếu
  • Cầu thủ thứ 6: Đỗ Đức Tài
  • Cầu thủ thứ 7: Ngô Văn Mạnh