ĐỘI BÓNG SỰ TEAM

Thông tin đội bóng

Địa điểm thi đấu: TP. Hồ Chí Minh

  • HLV/Trưởng đoàn: Vương Văn Sự
  • Cầu thủ thứ 1: Vương Văn Sự
  • Cầu thủ thứ 2: Trần Trọng Khang
  • Cầu thủ thứ 3: Nguyễn Quang Duy
  • Cầu thủ thứ 4: Nhâm Hồng Sơn
  • Cầu thủ thứ 5: Trần Thanh Bình