ĐỘI BÓNG SUPER

Thông tin đội bóng

Địa điểm thi đấu: tp. Hà Nội

  • HLV/Trưởng đoàn: Nguyễn Mạnh Cường
  • Cầu thủ thứ 1: Nguyễn Mạnh Cường
  • Cầu thủ thứ 2: Chu Thanh Tùng
  • Cầu thủ thứ 3: Phạm Quang Lập
  • Cầu thủ thứ 4: Nguyễn Văn Quang
  • Cầu thủ thứ 5: Nguyễn Xuân Trường
  • Cầu thủ thứ 6: Vũ Ngọc Quang