placeholder

ĐỘI BÓNG YÊU MÔI TRƯỜNG

placeholder

Thông tin đội bóng

Địa điểm thi đấu: tp. Hồ Chí Minh

  • HLV/Trưởng đoàn: Nguyễn Minh Tiến
  • Cầu thủ thứ 1: Lê Thiên Thạnh
  • Cầu thủ thứ 2: Nguyễn Phú Quý
  • Cầu thủ thứ 3: Nguyễn Minh Tiến
  • Cầu thủ thứ 4: Phan Bảo Trọng
  • Cầu thủ thứ 5: Hồ Thanh Phong